AUG. ARVIDSONS BILFIRMA

Juridisk information

Integritet & rättsliga förhållanden

Denna webbplats administreras av KW Bruun Autoimport AB är som är generalagent för Peugeot i Sverige. Bolaget är registrerat enligt tillämpliga lagar i Sverige.
Organisationsnummer 556556-8515

Immateriell egendom
Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Peugeot. Detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

Uppgifternas tillförlitlighet
Informationen på denna webbplats är avsedd för Peugeots kunder i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Peugeot vidtar alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Peugeot förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser och tekniska data. För aktuella produktspecifikationer i ditt land, var god kontakta en auktoriserad Peugeot-återförsäljare.

Personuppgifter
När Du begär kontakt med Peugeot eller beställer material eller ett nyhetsbrev, lämnar Du personuppgifter (t ex namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ärende och ibland annan information om Dig själv) och samtycker samtidigt till att Peugeot behandlar uppgifterna på sätt som beskrivs nedan.

De personuppgifter Du lämnar kommer användas för att hantera Din beställning samt för fortsatta kontakter i ärendet. Dina uppgifter lagras och behandlas elektroniskt enligt våra krav på säkerhet i en databas och sparas så att vi kan tillgodose Din beställning. Uppgifterna lämnas ut inom koncernen och till utvalda samarbetspartners. Peugeot ingår i en internationell koncern och Dina personuppgifter kan lagras och behandlas inom eller utom EU. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för de aktuella ändamålen.

Du kan när som helst återkalla Ditt samtycke, begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som Du tidigare lämnat, eller meddela att Du inte önskar mottaga fortsatt information från Peugeot. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Peugeot kan ha mot dig på grund av tidigare kontakter/beställningar. Du har rätt att en gång per år utan kostnad begära information om Peugeot behandlar Dina personuppgifter och vilka uppgifter som i så fall behandlas. Ställ Din fråga till info@peugeot.se

Ej personligt identifierbara uppgifter samlas in automatiskt

I vissa fall samlar vi in uppgifter om dig som inte är personligt identifierbara. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, den typ av datorsystem du använder och domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons.

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk

När du öppnar webbplatsen kan vi lagra viss information på din dator. Denna information kommer som en "cookie" eller en liknande fil och hjälper oss att serva dig på ett bättre sätt. Med hjälp av cookies kan vi till exempel skräddarsy en webbplats eller annons som bättre matchar dina intressen och önskemål. Med de flesta webbläsare kan du radera cookies från din dators hårddisk, spärra alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Se din webbläsares instruktionsbok eller hjälpsida för att få veta mer om dessa funktioner.

Lagstiftning och domsrätt
Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt.

AUG. ARVIDSONS BILFIRMA

Aug.Arvidsons Bilfirma AB grundades 1927. Vår målsättning är att kunderna skall känna en familjär stämning med snabba och korrekta besked om och för PEUGEOT.
Öppetttider:
Försäljning:
Mån-Fre 07:15-18:00, Lör 10:00-13:00
Verkstad:
Mån-Fre 07:15-16:15, Lör-Sön stängt

Mer information

Missa inte